Selecteer een pagina

Beste horeca-uitbater

We hebben geprobeerd om een zo goed mogelijk overzicht te maken van de huidige federale en provinciale maatregelen.

Elke klant van een horecazaak is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk alternatief in stof, behalve wanneer deze aan een eigen tafel zit. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Horecazaken kunnen klanten ontvangen, mits naleving van het protocol en minstens volgens de volgende voorwaarden:

 • In alle inrichtingen die behoren tot de horecasector moet de fysieke afstand van
  anderhalve meter tussen de gezelschappen aan de tafels te allen tijde gegarandeerd
  zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een plexiglazen wand of
  een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter.
 • In inrichtingen die behoren tot de horecasector wordt het gezelschap aan een tafel
  beperkt tot vier personen of tot een gezelschap dat bestaat uit personen die behoren
  tot eenzelfde huishouden.
 • enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan;
 • elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten;
 • het dragen van een mondmasker door het zaalpersoneel is verplicht (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • het dragen van een mondmasker door het keukenpersoneel is verplicht, (indien dit omwille van medische redenen niet mogelijk is, kan een gelaatsscherm gedragen worden);
 • er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter;
 • terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden;
 • Inrichtingen die behoren tot de horecasector sluiten om 23.00 uur;
 • Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten
  deze gegevens gedurende vier weken worden bijgehouden. Ondernemers en
  uitbaters, die onder de registratieplicht vallen, mogen deze gegevens enkel gebruiken
  voor de doeleinden zoals vermeld in deze politieverordening en moeten ze op een
  veilige, beschermde manier bewaren. De verkregen gegevens moeten na vier weken
  vernietigd worden. De klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Bovendien is het individueel en collectief gebruik van waterpijpen verboden in voor het publiek toegankelijke plaatsen. Het verkopen van alcohol voor meeneem-gebruik is verboden tussen 22.00 uur en 06.00 uur

Er is een gids opgesteld voor de horeca waarin het federaal protocol voor de sector wordt beschreven. Opgelet, hierbij werd geen rekening gehouden met de provinciale maatregelen.

Voor meer algemene informatie zie www.info-coronavirus.be