Selecteer een pagina

Het Overlegcomité heeft besloten dat de horeca vanaf 9 juni weer de deuren volledig kan openen. Om de heropening van de horeca te begeleiden, heeft de FOD Economie zijn gids met tips en enkele communicatiedragers aangepast. Zo worden de restaurant- en café-uitbaters geholpen om hun activiteiten in veilige omstandigheden te hervatten.

De gids bevat de minimale en noodzakelijke preventiemaatregelen voor veilige contacten tussen restaurant- en café-uitbaters, hun personeel en hun klanten.
Het gaat onder meer om:
  • algemene regels voor de toegang tot cafés en restaurants;
  • organisatie van de binnen- en buitenruimtes;
  • hygiënemaatregelen;
  • het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter;
  • manieren om fysiek contact te beperken;
  • klanteninformatie;
  • organisatie van de dienst;
  • door de klanten te respecteren richtlijnen, enz.

Luchtkwaliteitsmeter

Met uitzondering van open terrassen is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) verplicht in binnenruimten. Dat apparaat moet voor bezoekers goed zichtbaar worden aangebracht in elke afzonderlijke ruimte die bestemd is voor de consumptie van dranken of maaltijden.

De streefnorm van 900 ppm CO2 is van toepassing. Voor waarden tussen 900 ppm en 1.200 ppm moet de uitbater een actieplan hebben om te zorgen voor compenserende maatregelen van ventilatie, verluchting en/of luchtzuivering om het CO2-niveau onder 900 ppm te brengen. Boven 1.200 ppm moet de inrichting gesloten worden.De restaurant- en café-uitbaters moeten hun klanten ten minste met een duidelijk zichtbare affichering informeren over de basisregels die ze in hun zaak in acht moeten nemen.

Om hen te helpen, heeft de FOD Economie specifieke affiches en ander communicatiemateriaal ontwikkeld. Hiermee kunnen de restaurant- en de café-uitbaters hun klanten, binnen en/of buiten hun zaak en via hun gebruikelijke communicatiekanalen, ook online, informeren.
 Meer informatie en de gids vind je hier